FAQ

czyli organizowanie manifestacji w pytaniach i odpowiedziach

 Zgromadzenie zgłaszamy do odpowiedniego wydziału, miasta lub gminy, który odpowiada za biuletyn informacji publicznej.

___
ROZWINIĘCIE w podręczniku „Manifestacje.pl”:
„Zgłoszenie zamiaru zgromadzenia” / strona 23

Nie występujemy o zgodę na zgromadzenie a jedynie informujemy służby o planowaniu organizacji.

___
ROZWINIĘCIE w podręczniku „Manifestacje.pl”:
„Zgłoszenie zamiaru zgromadzenia” / strona 23

Zajęcie terenu, stosujemy w sytuacji gdy chcemy w miejscu publicznym zorganizować punkt dystrybucji ulotek informacyjnych, zbiórki podpisów lub plenerową wystawę.
Na zajęcie terenu potrzebujemy zgody organów miasta czy gminy. O zamiarze organizacji zgromadzenia informujemy organy miasta czy gminy, nie potrzebujemy na nie zgody. Podczas zgromadzenia mamy prawo do używania nagłośnienia na co nie ma zgody przy zajęciu terenu. Można te zgłoszenia łączyć na przykład gdy chcemy zorganizować otwarcie wystawy plenerowej wraz z przemówieniami.

Podajemy tą informację głównie po to aby policja oddelegowała do zabezpieczenia naszego zgromadzenia odpowiednią ilość funkcjonariuszy. Tak naprawdę od wyczucia nastrojów społecznych odnośnie tematu zgromadzenia, powinniśmy uzależniać podaną liczbę uczestników.

Jeżeli temat zgromadzenia wzbudza kontrowersje społeczne możemy spodziewać się kontrmanifestacji i prowokacji. Np: marsz równości i nacjonaliści czy  narodowcy. Wówczas informujemy o tym przy zgłoszeniu.

Wydarzenie najlepiej opublikować w social mediach na tydzień przed nim. Samo wydarzenie powinno mieć krótki tytuł i zwięzły opis. Zawierać datę, godzinę oraz miejsce zgromadzenia. Ważna jest przyciągająca uwagę grafika. Im więcej zaprzyjaźnionych organizacji zaprosimy do współorganizacji tym osiągniemy większy zasięg czyli więcej osób się o nim dowie.
Pamiętajmy o zapraszaniu osób z grona znajomych. Poprośmy dołączające organizacje i naszych znajomych o rozesłaniu zaproszeń do innych. Na dwa dni robocze przed wydarzeniem można wysłać do zaprzyjaźnionych mediów informację o nim (notka prasowa).

___
ROZWINIĘCIE w podręczniku „Manifestacje.pl”:
„Tworzenie wydarzenia„ / strona 105

Ze zgromadzeniem spontanicznym mamy do czynienia wtedy, gdy musi odbyć się natychmiast, w reakcji na nagłe wydarzenie w sferze publicznej a jego odbycie w innym terminie nie miałoby znaczenia.

Przykładem mogą być spontaniczne zgromadzenia obywateli po ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

___
ROZWINIĘCIE w podręczniku „Manifestacje.pl”:
„Zgromadzenia
spontaniczne„ / strona 31

Zgromadzenie zwykłe zgłaszamy nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 przed planowaną datą zgromadzenia. W trybie, uproszczonym mamy czas, do 2 dni przed. Tryb zwykły, zgłaszamy gdy nasze zgromadzenie ze względu na swój zakres i liczebność uczestników, może spowodować utrudnienia np. w ruchu drogowym.
W trybie zwykłym, organizator ma prawo do wskazania przewodniczącego zgromadzenia.
W trybie uproszczonym, przewodniczącym jest organizator, osoba zgłaszająca.

___
ROZWINIĘCIE w podręczniku „Manifestacje.pl”:
„Zgłoszenie zamiaru organizowania zgromadzenia” / strona 23;
„Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń” / strona 30

Zgromadzenie zorganizowane przez tego samego organizatora, w tym samym miejscu lub na tej samej trasie cztery razy w roku lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych. Zgodę na zgromadzenie cykliczne wyraża wojewoda.

___
ROZWINIĘCIE w podręczniku „Manifestacje.pl”:
„Zgromadzenie
cykliczne” / strona 32

Organizator/Przewodniczący nie ma obowiązku organizowania służb porządkowych. Jednak zalecamy ich powołanie w przypadku dużych zgromadzeń lub podejrzeń o prowokację.

___
ROZWINIĘCIE w podręczniku „Manifestacje.pl”:
„Ochrona
zgromadzenia” / strona 51