CZĘŚĆ 1

WYKŁADY ON-LINE

Wykłady odbędą się online w trzech terminach (każdy) do wyboru.
Planujemy dwudniowy set wykładów online (razem 12h), które powtórzymy trzykrotnie, aby zwiększyć zasięgi, przede wszystkim dostępność, a jednocześnie zmniejszyć liczbę uczestników na pojedynczym wykładzie i ich zregionalizować.

Set rozłożony na dwa dni wykładów on-line składa się z:

1 / WPROWADZENIE + pretest czyli sprawdzenie pierwotnej wiedzy uczestników

czas trwania: 45 minut

2 / MANIFESTACJA OD STRONY PRZEPISÓW PRAWA

2 / MANIFESTACJA OD STRONY PRZEPISÓW PRAWA

  • Organizacja zgromadzenia od strony przepisów prawa
  • Przebieg zgromadzenia od strony przepisów prawa

czas trwania: 3h


WYKŁADOWCA:
Marta Kamińska – adwokatka, przewodnicząca Zarządu Regionu warmińsko – mazurskiego KOD, członkini Zarządu Głównego KOD. W 2021 zajęła trzecie miejsce w plebiscycie na Olsztynianina Roku.

ZOBACZ WYKŁAD ON-LINE>

3 / KREOWANIE WIZERUNKU, MEDIA, PR, PROMOCJA

3 / KREOWANIE WIZERUNKU, MEDIA, PR, PROMOCJA

czas trwania: 1,5h


WYKŁADOWCA:

Kuba Karyś, dziennikarz (członek Towarzystwa Dziennikarskiego), publicysta, producent i reżyser TV, filmowiec, przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji.

ZOBACZ WYKŁAD ON-LINE >

4 / PLANOWANIE I KOORDYNACJA WYDARZENIA, KOORDYNACJA, TECHNIKA I NAGŁOŚNIENIE, SMART, CPM, PROJEKT I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

4 / PLANOWANIE I KOORDYNACJA WYDARZENIA, KOORDYNACJA, TECHNIKA I NAGŁOŚNIENIE, SMART, CPM, PROJEKT I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

czas trwania: 1,5h


WYKŁADOWCA:

 Michał Piotr Szulc, architekt, organizator akcji Gdańskie Serce #HejtStop, koordynator współpracy KOD ze środowiskiem prawniczym.

ZOBACZ WYKŁAD ON-LINE >

5 / SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SIECIOWANIE, DZIAŁANIA RZECZNICZE I MONITORINGOWE, PARTNERSTWO

5 / SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SIECIOWANIE, DZIAŁANIA RZECZNICZE I MONITORINGOWE, PARTNERSTWO

czas trwania: 1,5h


WYKŁADOWCA:

dr hab. Dariusz Wojakowski, wybitny polski socjolog, prof. AGH – prodziekan ds. współpracy i studentów.

ZOBACZ WYKŁAD ON-LINE >

6 / PREZENTACJE, PRZEMÓWIENIA PUBLICZNE, MOWA CIAŁA, METODY I TECHNIKI WYSTĘPOWANIA, RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

6 / PREZENTACJE, PRZEMÓWIENIA PUBLICZNE, MOWA CIAŁA, METODY I TECHNIKI WYSTĘPOWANIA, RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

czas trwania: 1,5h


WYKŁADOWCA:

Krzysztof  Luft – dziennikarz i prezenter Telewizji Polskiej, aktor, dziennikarz i menedżer, w latach 1999–2001 rzecznik prasowy rządu Jerzego Buzka, w latach 2010–2016 członek KRRiT.

ZOBACZ WYKŁAD ON-LINE >

7 / ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, OCHRONA ZGROMADZENIA, PIERWSZA POMOC, DEESKALACJA, NIETYPOWE ZDARZENIA

7 / ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, OCHRONA ZGROMADZENIA, PIERWSZA POMOC, DEESKALACJA, NIETYPOWE ZDARZENIA

czas trwania: 1,5h

ZOBACZ WYKŁAD ON-LINE >

8 / POSTTEST – czyli sprawdzenie wiedzy po wykładach, zapowiedź warsztatów + regionalizacja uczestników

czas trwania: 45 minut