TO PROJEKT EDUKACYJNY ADRESOWANY DO LOKALNYCH AKTYWISTÓW I AKTYWISTEK ORGANIZUJĄCYCH WYDARZENIA PUBLICZNE.

WOLNOŚĆ ORGANIZOWANIA I UCZESTNICZENIA W POKOJOWYCH ZGROMADZENIACH PUBLICZNYCH TO FUNDAMENTALNA WARTOŚĆ GWARANTOWANA ART. 57 KONSTYTUCJI RP.

Profesjonalne zgromadzenie wymaga specjalistycznej wiedzy popartej praktyką i doświadczeniem. 

Zorganizowanie zgromadzenia, niezależnie od skali/liczby osób zgromadzonych to szereg czynności organizacyjno-technicznych. Poczynając od napisania scenariusza wydarzenia, dobrania mówców, poprzez zapewnienie stosownego nagłośnienia, czy rozpropagowanie wydarzenia, a kończąc na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas jego trwania, jak i praw uczestników i organizatorów oraz podsumowania dla mediów.

Istotą prawa do zgromadzeń jest możliwość wyrażenia swoich poglądów i przekonań w drodze manifestowania ich w miejscu publicznym. Jest to narzędzie dające jednostkom sposobność do realizacji innych konstytucyjnie chronionych praw i wolności, jak wolność działalności związków zawodowych i ruchów obywatelskich, wolność myśli, sumienia i wyznania czy prawo do wolnych wyborów.

Art. 57 Konstytucji RP każdemu zapewnia wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich.

Nowelizacja z 2016 r. wprowadziła kontrowersyjne zmiany tj. uprzywilejowaną kategorię „zgromadzeń cyklicznych” oraz uprawnienia wojewody z tym związane, uprzywilejowanie zgromadzeń organizowanych przez organy państwowe, kościoły i związki wyznaniowe. Wprowadzone zmiany wzmocniły pozycję organów państwowych i wprowadziły praktycznie możliwość „reglamentacji” w korzystaniu z wolności konstytucyjnych.

Kontrowersyjne są też działania policji w zakresie praw manifestantów np. podczas protestów OSK, jak blokady i przetrzymywanie osób w tzw. „kotle”, podczas protestów organizacji przedsiębiorców w związku z ograniczeniami wprowadzanymi w czasie pandemii, próby zablokowania przez organy gmin Marszów Równości, utrudnianie i uniemożliwianie kontrmanifestacji do tzw. “obchodów smoleńskich”. W opisanych okolicznościach dobra znajomość procedury i przepisów prawa, w tym uprawnień i obowiązków policji i organów administracji jest niezbędnym warunkiem dla skutecznego skorzystania z wolności zgromadzeń przez organizacje społeczne czy obywateli. KOD wielokrotnie wspierał swoim doświadczeniem, kontaktami czy zasobami sprzętowymi inne organizacje, grupy nieformalne, aktywistów. Ta pomoc była szczególnie cenna dla mniejszych ośrodków, miast poniżej 50 tys. mieszkańców, a widoczna szczególnie podczas manifestacji kobiecych w 2020 roku, a także przy manifestacjach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, solidarności z represjonowanymi sędziami, diaspory białoruskiej w Polsce i in. Była to pomoc w różnych sferach – zarówno w zakresie sprzętu nagłaśniającego, czy budowania scenariusza wydarzenia, wsparcia w zakresie ustalenia zasad współpracy z policją czy innym organami władzy, oraz porady zakresie kontaktu z mediami i promocji.