CZĘŚĆ 2

WARSZTATY STACJONARNE

Następnym krokiem po wykładach on-linewarsztaty, które odbywać się będą od czerwca do listopada 2022 w 10 regionach, przede wszystkim w użyczonych regionalnych biurach KOD oraz on-line (6h dziennie zajęć analogicznie do wykładów – w sumie 12 h).

WARSZTATYWARSZTATY
ETAP 2

WARSZTATY

Warsztaty bazować będą na stworzonym przez wykładowców podręczniku, a prowadzone będą jako zajęcia praktyczne przez ekspertów regionalnych lub on-line przez ekspertów z centrali. 

TEMATYKA WARSZTATÓW:

  1. Manifestacja od strony przepisów prawa.
  2. Media, PR, promocja wydarzenia.
  3. Projekt, organizacja, checklista.
  4. Prezentacje, przemówienia, scenariusz.
  5. Ochrona, ryzyko, sprzęt, technika.

Czas trwania każdego: 2h

Warsztaty zostaną zakończone Posttestem - czyli sprawdzeniem wiedzy po wykładach i warsztatach.

KOORDYNATORZY REGIONALNI:

PODLASKIE

Dorota Zerbst – informatyczka, IT Project Manager, przewodnicząca ZR KOD podlaskie, wiceprzewodnicząca Rady Regionów KOD dorota.zerbst@ruchkod.pl

DOLNY ŚLĄSK i OPOLSKIE

Małgorzata Besz – Janicka – przedsiębiorczyni, inżynierka środowiska, doradca zagranicznych domów aukcyjnych, galerii i kolekcjonerów sztuki, przewodnicząca ZR KOD Opolskie. malgorzata.janicka@ruchkod.pl

Krzysztof Niciejewski - radny dzielnicy Wrocław Stare Miasto, współtwórca Męskiego Wsparcia Strajku Kobiet, przewodniczący ZR KOD Dolny Śląsk. krzysztof.niciejewski@ruchkod.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Krzysztof Palacz – informatyk, specjalista zarządzania zespołami i projektami, coach, autor szkoleń i koordynator OKW, ochrona manifestacji, ochrona VIP. krzysztof.palacz@ruchkod.pl

PODKARPACKIE

prof. Politechniki Rzeszowskiej dr inż. Mariusz Szewczyk - przewodniczący ZR KOD Podkarpackie mariusz.szewczyk@ruchkod.pl

MAZOWIECKIE

Magda Marlena Lesiak - konsultantka korporacji z zakresu procesów standaryzacyjnych zarządzania, trenerka, dyrektorka biura KOD magda.lesiak@ruchkod.pl

ŁÓDZKIE

Mirosław Michalski - grafik, społecznik, przewodniczący ZR KOD Łódzkie. m.michalski@ruchkod.pl

WIELKOPOLSKIE

Sławomir Majdański - matematyk, menager korporacyjny, przewodniczący ZR KOD Wielkopolskie. slawomir.majdanski@ruchkod.pl

WARMIŃSKO - MAZURSKIE

mec. Marta Kamińska - olsztyńska radna, prowadzi własną kancelarię adwokacką, przewodnicząca ZR KOD warmińsko – mazurskie. marta.kaminska@ruchkod.pl

POMORSKIE

Sława Rafalak -- Przedsiębiorczyni, radna dzielnicy, działaczka społeczna na rzecz praw człowieka, aktywistka Strajku Kobiet, współautorka projektu #otsnm, specjalistka w organizacji wydarzeń i akcji spontanicznych,reporterka #VideoKOD, członkini zarządu grupy lokalnej KOD Gdańsk, wiceprzewodnicząca ZR KOD Pomorze. slawa.rafalak@ruchkod.pl

MAŁOPOLSKIE

Ewelina Pytel -- polonistka i italianistka, lektorka we Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie, przewodnicząca ZR KOD Małopolskie, wiceprzewodnicząca Rady Regionów KOD. ewelina.pytel@ruchkod.pl