CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Ostatnim elementem jest część praktyczna, typowa nauka poprzez działanie, poczynając od spotkania „Moja manifestacja” (2h) – czyli zaplanowanie realnego wydarzenia przez grupę, która wspólnie ustala temat, czas, miejsce.

Następnie tuż po zakończeniu warsztatów w regionach uczestnicy szkoleń przygotowują rzeczywiste wydarzenia pod okiem koordynatorów regionalnych projektu. 

Czas trwania: 8 h

PRAKTYKAPRAKTYKA
ETAP 3

PRAKTYKA

  • Spotkanie Online - organizacja szczegółów manifestacji.
    (czas trwania: 2h)
  • Przygotowanie wydarzenia w wybranej fizycznej lokalizacji z wykorzystaniem zasobów i bazy lokalowej w postaci lokalnego biura KOD i przebieg samej manifestacji.
    (czas trwania: 4h)

Moderatorami elementu praktyczne "Moja manifestacja" będą koordynatorzy regionalni projektu.

Zajęcia warsztatowe przeprowadzą na podstawie konspektów przygotowanych przez wykładowców - eksperci regionalni członkowie i sympatycy stowarzyszenia tacy jak mec. Krzysztof Czeszejko-Sochacki w Mazowieckim, członek NRA mec. Jarosław Szczepaniak i prof. Jarosław Płuciennik w Łódzkim, czy mec. Jacek Różycki w opolskim i dolnośląskim.