BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH.

napisz: manifestacje@ruchkod.pl

____

REALIZACJA PROJEKTU: KOMITET OBRONY DEMOKRACJI 

 
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.