WYKŁAD: PLANOWANIE I KOORDYNACJA WYDARZENIA, TECHNIKA I NAGŁOŚNIENIE, SMART, CPM

PLANOWANIE I KOORDYNACJA WYDARZENIA, TECHNIKA I NAGŁOŚNIENIE, SMART, CPM

czas trwania: 1,5h


WYKŁADOWCA:
Michał Piotr Szulc, architekt, organizator akcji Gdańskie Serce #HejtStop, koordynator współpracy KOD ze środowiskiem prawniczym.
———
MANIFESTACJE.pl TO PROJEKT EDUKACYJNY ADRESOWANY DO LOKALNYCH AKTYWISTÓW I AKTYWISTEK ORGANIZUJĄCYCH WYDARZENIA PUBLICZNE.